ศูนย์พิทักษ์ครูพร้อมจิตอาสาร่วมทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปทุมธานี และศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายอเนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียนและประชาชนจิตอาสาหลายวิชาชีพร่วมในพิธี 100 คน


ภายในพิธีได้มีการร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นคณะจิตอาสาแบ่งกลุ่มทำดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปทุมธานี และศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ และดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา…