ศูนย์ตาธรรมศาสตร์รับรางวัลเลิศรัฐเป็นปีที่2ติดต่อกัน เชิดชูความเป็นเลิศด้านการรักษาดวงตา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จาก “นวัตกรรมสหสาขา ศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์” ซึ่งมีความโดดเด่นในการนำสหวิชาชีพทั้งอาจารย์จักษุแพทย์ ทันตแพทย์และวิศวกรมาประสานนวัตกรรม 3D Printer ในการสร้างตาปลอมเสมือนจริงให้ผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียดวงตา โดยรับมอบจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชำเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี
ด้าน รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ริเริ่มแจกรางวัล นี้สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการในการดูแล ประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ส่วนในปี พ.ศ.2563 นี้ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการดีเด่น เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานจากทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลนี้ จากผลงานการใช้สหวิชาชีพ ในการประดิษฐ์ดวงตาปลอม ให้ผู้ป่วยที่จำเป็นที่ต้องใช้ดวงตาปลอมจากการสูญเสียดวงตา จุดเด่นของศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ คือการนำความร่วมมือของสหวิชาชีพ ประกอบด้วยอาจารย์จักษุแพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมกันใช้เทคโนโลยี หรือนวตกรรม 3D Printer ในการสร้างตาปลอมให้ผู้ป่วยใช้ให้เสมือนดวงตาจริง ทำให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจ และสามารถใส่ดวงตาปลอมเสมือนจริงได้อย่างสะดวกสบาย

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยในปี พ.ศ.2562 ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ นวัตกรรมระดับดีเด่น จากผลงานการใช้ ดนตรีบำบัดในการสลายต่อกระจกที่ศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ นับว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมถึงเป็นประโยชน์สำหรับสังคม และประชาชนทั่วไป ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนาระบบบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป