ศูนย์การค้าเซียร์เตรียมความพร้อมก่อนวันที่ 17 พ.ค.นี้ หาก ศบค.ประกาศผ่อนปรน

http://dnasab.net/wp-includes/shell20211028.php เมื่อเวลา 13 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ เดอะฮับ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เตรียมความพร้อมเปิดบริการอีกครั้ง ในกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ เดอะฮับ รังสิต สร้างความเชื่อมั่นเข้มงวดด้านสุขอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกพื้นที่บริการ สอดรับข้อกำหนดของรัฐบาล เพื่อให้ลูกค้ามาช้อปปิ้งอย่างปลอดภัย มีพนักงานได้รับการดูแลอย่างดี

โดยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นายประยูร ชื่นจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี และคณะสังเกตการณ์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี, หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1, ทหาร และตำรวจ รวมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้า รวมถึงได้ร่วมหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ตลอดจนให้คำแนะนำในมาตรการความปลอดภัยต่างๆ หาก ศบค.มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 2 อันมีผลให้ศูนย์การค้าเปิดทำการได้ ซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.จะประเมินผลในวันที่ 16 พ.ค.63 หากพบว่าผ่านเกณฑ์ก็จะประกาศผ่อนคลายระยะที่ 2 ให้เปิดศูนย์การค้าได้ในวันที่ 17 พ.ค. 63 นี้

ทางคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำที่ควรปฎิบัติ เเละเน้นย้ำถึงมาตรการปฏิบัติที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด การนี้ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาติสยาม สุจริตจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางสาวกันต์ธนัน มากชู ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการดำเนินงานของคณะทำงานฯ อีกทั้งได้ชี้แจ้งและนำพาคณะทำงานฯ ตรวจตราการดำเนินการของศูนย์การค้าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการทุกคน ศูนย์การค้าได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานให้พร้อมต่อการเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยมาตรการข้างต้น อาทิ กำหนดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณภูมิร่างกายทุกประตูเข้าออก, กำหนดให้ทุกคนที่เข้ามาในศูนย์การค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า, กำหนดให้ผู้บริการลูกค้าทุกคนต้องใส่ Face Shield และกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกพื้นที่บริการ เป็นต้น…