ศปถ.ลงพื้นที่จุดเสี่ยงบนถนนวงแหวนตะวันตกเพื่อลดอุบัติเหตุ

      นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี และรักษาการแทนหัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าหน้าที่ อบต.คูบางหลวง และกู้ภัย ร่วมลงพื้นที่จุดเสี่ยงที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนมีผู้เสียชีวิต บนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตก ทางหลวงหมายเลข 9 หลักกิโลเมตรที่ 63+300 หมู่ 1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

      โดยหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อ ชนท้ายรถกระบะและรถพ่วงจำนวน 5 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตก ทางหลวงหมายเลข 9 ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี เป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครที่เป็นตัวเชื่อมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภาคของประเทศ มีปริมาณการจราจรและการขนส่งเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง

     จากการสอบถาม นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้มาร่วมกันตรวจสอบสภาพถนนสภาพทางกายภาพบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 9 ได้ดูสภาพการจราจรร่วมถึงสภาพของผิวจราจร โดยได้พูดคุยร่วมกัน ว่าจะมีการปรับแก้ไขในเรื่องเพิ่มป้ายเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากเมื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทาง และมักใช้ความเร็ว เนื่องจากสภาพถนนเป็นทางตรง ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทาง เมื่อพี่น้องประชาชนขับรถขอให้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกัน เนื่องจากปริมาณการจราจรที่ทุกวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น และมีปริมาณรถที่หนาแน่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ความเร็วอยู่ในจำกัด ระมัดระวังทางร่วมทางแยก อย่าประมาทเมื่อขับขี่ทางตรง ซึ่งสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรลืมในการขับขี่อย่างปลอดภัย ได้แก่ 1.การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 2.ควรหยุดพักรถเป็นระยะ หากต้องเดินทางไกล 3.เคารพกฎจราจร ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับรถย้อนศร 4.เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงหรือหลับใน 5.เมาไม่ขับ 6.ไม่ขับรถเร็ว 7.งดการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่…