วัดเขียนเขตร่วมภาคีฯ มอบทานถุงยังชีพส่งแรงใจสู้ภัยโควิด สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

conditionally วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เพื่อมอบทาน สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1 จำนวน 500 ชุด แก่ผู้แทนชุมชุมที่อยู่ในพื้นที่วงรอบของวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

ซึ่งคณะสงฆ์วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประกอบด้วย พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง), นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, นายสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี ร้านขายยาศิริเวช ผู้แทนภาคเอกชน, นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, นายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคณะเจ้าภาพผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นสาธารณสงเคราะห์ ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ โดยถุงยังชีพแต่ละชุด ประกอบด้วย บรรจุข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6 ห่อ, น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และน้ำดื่ม จำนวน 2 ขวด โดยมีผู้แทนคณะสงฆ์วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) นำโดย พระมหาชิต ฐานชิโต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอธัญบุรี และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้ลงพื้นที่ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 แก่ประชาชน

ด้าน พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) กล่าวว่า “เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้วัดทั่วราชอาณาจักรที่มีศักยภาพเพียงพอ ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ในส่วนของวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส), โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 สนองตามพระดำริฯ อันเป็นการแสดงถึงความเป็นวัด ในฐานะศูนย์กลาง และสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชน กล่าวได้ว่า โยมไม่ทิ้งพระ พระไม่ทิ้งโยม ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นภัยโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน”
ทั้งนี้ ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งโรงทานสนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวนหลายวัดตามศักยภาพ ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถวายทุนปัจจัยรวมจำนวน 40,000 บาท และข้าวสารรวมจำนวน 4,000 กิโลกรัม เพื่อสบทบสนับสนุนการดำเนินงานตั้งโรงทานตามพระดำริฯ อีกด้วย …