วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ 815 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วม ในกัมพูชา

พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ จำนวน 815 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 800 ครัวเรือนในตำบลก็อมเรียง ตำบลโอร์ดา ตำบลบึงเรียง ตำบลตราง ตำบลตาแซน ตำบลตาเกรีย เขตอำเภอก็อมเรียง จังหวัดพระตระบอง และคณะสงฆ์ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้นาวาเอกรัฐพล ลุนพล หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับการประสานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาว่า เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ได้เกิดมรสุมพัดผ่านเข้าในพื้นที่หลายครั้งทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายจำนวนมาก ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันได้ขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค จึงขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว.