วัดพระธรรมกายแนะอาหารสมอง ส่งธรรมะออนไลน์ กว่า 1,000 รายการ ผ่าน E-book ในยุค New Normal

http://sunsationalhomeimprovement.com/category/uncategorized/page/2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า เว็บไซต์กัลยาณมิตร http://kalyanamitra.org/book/index_dhammabook.php จัดทำหนังสือธรรมะออนไลน์ “หยุดกาย พักใจ เสริมปัญญา ช่วงโควิด-19 กับคลังหนังสือธรรมะ E-books” รวมกว่า 1,000 รายการ อาทิ หนังสือ กฎเเห่งกรรม สวรรค์ นรก มงคลชีวิต นิทานธรรม ชาดก การ์ตูนธรรมะ หนังสือสวดมนต์ ประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ความรู้พระไตรปิฎก สมาธิ ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ความรักและกำลังใจ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน และ เมียนมา โดยมีการจัดหมวดหมู่ดังนี้ กฎเเห่งกรรม สวรรค์ นรก ที่นี่มีคำตอบ 44 เล่ม, มงคลชีวิต นิทานธรรม ชาดก การ์ตูนธรรมะ 42 เล่ม, สวดมนต์ บทสวดวัดพระธรรมกาย 24 เล่ม, หลวงพ่อสด หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 17 เล่ม, ทาน ศีล ภาวนา 63 เล่ม, ความรัก กำลังใจ 54 เล่ม, ความรู้พระไตรปิฎก 107 เล่ม, สมาธิ ปฎิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน 5 เล่ม, หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 85 เล่ม, คำสอนหลวงพ่อทัตตชีโว 53 เล่ม, คำสอนคุณยาย 24 เล่ม, ชีวประวัติเเละสดุดีนักสร้างบารมี 7 เล่ม, ประวัติศาสตร์วัด 3 เล่ม, หนังสือธรรมะภาษาฝรั่งเศส 3 เล่ม, เยอรมัน 2 เล่ม, ญี่ปุ่น 10 เล่ม, เมียนมา 3 เล่ม, จีน 53 เล่ม, อังกฤษ 47 เล่ม, DOU 38 เล่ม, วารสารอยู่ในบุญฉบับรายเดือน 176 เล่ม, วารสารอยู่ในบุญฉบับยุโรป EU / USA 33 เล่ม และนิตยสาร HOPE MAGAZINE / V-PEACE / Dhamma Time 87 เล่ม “การจัดทำหนังสือธรรมะออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้เองที่บ้าน ให้มีความเข้าใจและใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุค New Normal ท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ที่ http://kalyanamitra.org/book/index_dhammabook.php “ พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว