วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

purchase isotretinoin online วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย Recorder AI Camera, ขาตั้ง, จอแสดงผล, เครื่องอ่านค่าความร้อน, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดระบบ Software DSS Express รวมมูลค่า 350,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะเป็นผู้แทนในการรับมอบ

ในวันเดียวกันคณะศิษยานุศิษย์ ฯ ได้ลงพื้นที่มอบชุดป้องกันไวรัส จำนวน 2,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงพระดำริให้วัดช่วยวัด วัดช่วยชุมชน อนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ ได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์ 3 จังหวัดภาคใต้ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์กัมพูชา และมอบอุปกรณ์คัดกรองและป้องกันไวรัส อาทิ กล้องเทอร์โมสแกน และชุดป้องกันไวรัสให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ปทุมธานี โรงพยาบาลในจังหวัดอื่นอีก 14 แห่ง รวมกว่า 18,000 ชุดอีกด้วย ทั้งนี้กล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวทางโรงพยาบาลจะได้ติดตั้งเพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จุดคัดกรอง และเสริมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้ป่วยต่อไป ผู้สนใจร่วมบริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร.096-168-4355 Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org