วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทธรรมทายาท 5,000 รูป ใน 111 วัดทั่วประเทศ

    เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จำนวน 5,000 รูป ได้เข้ารับการอุปสมบทพร้อมกัน ณ วัดต่าง ๆ  จำนวน 111 วัดทั่วประเทศ

    ในส่วนของภายในวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีพิธีอุปสมบทธรรมทายาทโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จำนวน 75 รูป ที่โบสถ วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิจิตรอาภากร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นพระอุปัชฌาย์

    โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562 วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย 2.ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญและเป็นแบบอย่างอันดีในการเกิดโครงการเช่นนี้ 3.ให้ผู้ร่วมโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 4.ฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาของชายไทย 5.เป็นการบวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์…