วัดพระธรรมกายจัดพิธีมุทิตาพระสามเณรสอบผ่านเปรียญ 9 พร้อมถวายสังฆทาน 1,000 วัด

buy gabapentin online forum วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พุทธศาสนิกชนร่วมบุญมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 33 -มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่17 – ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และ ถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152 ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยวัดพระธรรมกายได้มีงานบุญบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ สภาธรรมกายสากล ในภาคเช้า สาธุชนปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ จากนั้นกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 33 จำนวน 63 รูป และอุบาสิกาผู้สอบได้บาลีศึกษา 9 ต่อด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาบาลีดีเด่น ปีที่ 17 พร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนทั่วประเทศ 119 แห่ง
สำหรับสำนักเรียนที่ได้รับโล่ เกียรติยศและทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทระดับหน หนกลาง ได้แก่ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ ,หนเหนือ ได้แก่ สำนักเรียนวัดจองคำ จ.ลำปาง ,หนตะวันออก ได้แก่ สำนักเรียนวัดชัยศรี จ.ขอนแก่น ,หนใต้ ได้แก่ สำนักเรียนวัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา ประเภทระดับภาค อันดับ1 ได้แก่ ภาค 8 ,อันดับ2 ได้แก่ ภาค 1 ,อันดับ3 ได้แก่ ภาค 10 จากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทาน 1,000 วัดทั่วประเทศ ปีที่ 21 โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการกว่า 1,000 รูป เป็นเนื้อนาบุญ , พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 152 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 117…