รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562

Ivermectin buy cheap เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562 จังหวัดปทุมธานี
ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2561 จำนวน 326 หมู่บ้านชุมชน และในปี พ.ศ. 2562 ได้ขยายเพิ่มจำนวน 17 หมู่บ้านชุมชน ดำเนินการอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 9 เขต 9 ชุมชน และเทศบาลนครรังสิต 1 ชุมชน รวม จำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 343 หมู่บ้านและชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแลช่วยเหลือ ตามยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ด้าน นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในนานประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี วันนี้เป็นพิธีมอบทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับทรัพย์พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินในปีนี้ ทั้งหมด 17 หมู่บ้านชุมชน ซึ่งพี่น้องที่ได้รับทรัพย์พระราชทานปีนี้ดูแล้วมีความพร้อมเพรียง มีความตื่นเต้นมีความตื่นตัว เพื่อที่จะนำทรัพย์พระราชทานเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนของท่าน ซึ่งทรัพย์พระราชทานนั้น เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความดีงาม ที่จะนำเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ชุมชนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป…