รองผู้ว่าฯ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้(14ก.พ.63) เวลา 11.30 น. ที่ ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นับเป็นวันที่มีความหมายอันสำคัญเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สามี-ภรรยา คู่บ่าว-สาวหรือ คู่รัก ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันซึ่งสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยของสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคน สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยการจดทะเบียนสมรถือเป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามประเพณี และจะทำให้คู่รักรู้จักเคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีแก่ครอบครัว โครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสในวันนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดสถานที่และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งของขวัญ รางวัลมอบแก่คู่สมรส เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่คู่สมรสทุกคู่ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย…