รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีปล่อยลูกโป่งรำลึกผู้ป่วยที่จากไป ย้ำทุกคนมีสิทธิเลือกตายดีได้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งความคิดถึงแด่…คนบนฟ้า” มีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวรายงาน
โดยสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 บุคลากรด้านสาธารณสุขและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยลูกโป่งสวรรค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วในกิจกรรมส่งความคิดถึงแด่…คนบนฟ้า โดยใส่ในกระดาษรูปหัวใจ แล้วผูกติดกับลูกโป่ง ให้อธิษฐานและปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน ภายในงานยังมีกิจกรรม World Hospice & Palliative Care Day 2020 สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว และร่วมประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

ด้าน นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ทั่วโลกจะจัด World Hospice & Palliative Care Day เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมรับรู้ถึงการดูแลประคับประคองผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยมีทั้งส่วนที่หายและไม่หาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะท้าย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือเรียกว่าตายดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเตือน ซึ่งปีนี้จัดภายใต้ Theme Palliative care : “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและตระหนักว่าผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการดูแลระยะประคับประคองที่ดี ซึ่งทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าถึงการดูแลที่ดีเพียง 10-15 เปอร์เซ็นต์ โดยในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะนี้เพิ่มมากขึ้น ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รู้จักกับทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย เป็นโอกาสให้ได้พบแพทย์ที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง ทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ.