รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีจัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล

วันที่ 12 ต.ค.62 ที่ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562 ในชื่องาน My Care My Right และ กิจกรรม น้อมรำลึกถึงคนบนฟ้า โดยมี นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนำ คณะแพทย์ พยาบาล และ ญาติผู้ป่วย ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ผู้ป่วยที่เสียนชีวิต และ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
ด้าน นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกาญจนบารมี เฉลิมพระเกียรติ ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยที่เหลือเวลาอยู่อย่างจำกัด เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในการรักษาผู้ป่วยให้มากที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ จัดตั้งหน่วยดูแลและให้บริการแบบประคับประคอง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีคู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคลากร แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครผู้ดูแลเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศนำไปใช้ดำเนินการ วางแผนดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การให้บริการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการดูแลแบบองค์รวม ความเข้าใจอันดีสามารถลดความทุกข์ทรมานจากการยื้อชีวิตบุคคลผู้เป็นที่รัก ช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม ถวายความอาลัย การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2559 นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาดูรเสียใจอาลัยรัก เทิดทูนของปวงประชาชนคนไทยทั่วประเทศและที่พำนักอาศัยในต่างแดน ในชื่องาน น้อมรำลึกถึงคนบนฟ้า โดยการเขียนคำรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกระดาษพร้อมปล่อยลอยไปกับลูกโป่ง จำนวนกว่า 300 ลูก ด้วยกัน…