รพ.ประชาธิปัตย์แจกทรายอะเบทรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกร่วมแจกทรายอะเบท ที่ศูนย์การค้าตลาดสดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ได้ร่วมเดินแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเททรายอะเบทใส่แหละเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ท่อระบายน้ำ รวมถึงแหล่งที่มีน้ำขังในภาชนะ ต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าตลาดสดรังสิต หลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้ยุงลายแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว การระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะโดยเฉพาะมี โรคไข้เลือดออก ,โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคข้อยุงลาย ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อชักชวนและสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก,โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคข้อยุงลาย การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยหลักป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยขอความร่วมมือให้แม่ค้าและประชาชน รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยหลัก 5 ป 1 ข ประกอบด้วย ป ที่1 ปิด ปิดภาชนะน้ำขัง , ป ที่2 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ , ป ที่3 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน , ป ที่4 ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน , ป ที่5 ปฏิบัติปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย , 1 ข ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง.