รพ.ปทุมธานีmouร้านยา18แห่งลดความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

ที่ห้องประชุมรัตนอุบล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 , นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างร้านยาแผนปัจจุบันและโรงพยาบาลตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ระหว่างโรงพยาบาลปทุมธานี กับร้านยา 18 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากในพื้นที่ สปสช. เขต 4 สระบุรี ได้เริ่มนำร่องตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น มีจำนวน 6 จังหวัด 10 โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และร้านขายยา 150 แห่ง ได้แก่จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีเริ่ม 1 ธค.62 จังหวัดอ่างทอง เริ่ม 1 มค.63 ส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี จะเริ่ม 1 กพ.63 ซึ่งทางโรงพยาบาลปทุมธานีเริ่มโครงการลดความแออัดใน รพ.ด้วยการให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสมัครใจ รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน 18 ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 1 ธค.นี้ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคได้แก่ เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช


ด้าน นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลปทุมธานีที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธค.62 มีร้านยาเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 แห่ง โดยใช้โมเดล 1 ดำเนินการในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 4 กลุ่มโรค มีผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน ได้แก่ โรคเบาหวาน 100 คน ความดันโลหิตสูง 250 คน หอบหืด 50 คน และจิตเวช 50 คน นอกจากนี้มีร้านยาในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านยากับโรงพยาบาลศรีธัญญา เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 ธค.62 เพื่อให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจิตเวช มีร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีเข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง สำหรับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 18 แห่งได้แก่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร้านบางขะแยงขายยา ร้านนพภาภรน์เภสัช กมลพรรณเภสัช สาขาหน้า ม.รังสิต ร้านเอพี กู๊ดดรัก ช่อเภสัช 3 ร้านยาเอ็กซ์ตร้า สาขาชุมชนบางกุฎีทอง (ติวานนท์) ร้านยาเอ็กซ์ตร้า สาขาสี่แยกปทุมธานี ภาวินีเภสัช 4 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถดม) คณะเภสัชศาสตร์ บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตชั้นบี บู๊ทส์ สแปล รังสิต บู๊ทส์ เทสโก้ รังสิต ไทยเจริญเภสัช ทั้งเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยา เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล โดยให้บริการกับผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งสามารถไปรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง…