รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ชวนบริจาคเลือดจำนวนมาก หลังวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้โลหิตลดลง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบวิกฤตขาดแคลนโลหิต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดหนัก ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่ตลอดเวลา

ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประสบปัญหาจากการการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคใหม่ที่ทางการแพทย์ยังไม่มีความรู้ 100 เปอร์เซ็นต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่สำคัญเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลต้องได้รับการดูแลแยกจากผู้ป่วยทั่วไป ไม่สามารถเอามาปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่จะมาบริจาคโลหิตกลัวที่จะมาโรงพยาบาล ทำให้ปริมาณเลือดในธนาคารเลือดลดน้อยลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้บริษัทห้างร้านที่เคยติดต่อให้บริจาคโลหิตทางภาคสนามก็ยกเลิกทั้งหมด เนื่องจากกลัวเมื่อมีการร่วมกลุ่มกันจำนวนมากแล้วจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเองก็ยังรักษาผู้ป่วยทั่วไปอยู่ ในขณะที่เลือดสำรองได้ลดลง จึงทำให้เลือดที่มีอยู่ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของเลือดที่เคยมี โดยผู้บริจาคเลือดลดลงไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เช่นเคยมีผู้บริจาคมากถึง 100 คน ต่อวัน ปัจจุบันเหลือเพียง 5-10 คนต่อวันเท่านั้น
อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้มีการเตรียมการไว้โดยการลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สามารถรอเข้ารับการผ่าตัดได้ โรคที่ไม่รุนแรง ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะถูกเลื่อนการผ่าตัดออกไปหมด ปัจจุบันโรงพยาบาลจะรักษาผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด คือผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจำเป็นจะต้องเก็บเลือดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจริง ๆ จนกว่าสภาวะวิกฤตการขาดเลือดนี้จะผ่านพ้นไป โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. โดยไม่ปิดพักเที่ยง

ในส่วนของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ที่เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยสำหรับการพักฟื้น โดยผู้ป่วยได้รับการรักษาเบื้องต้นมาจากโรงพยาบาลหลักแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลวชิรพยาบาล , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวม 5 โรงพยาบาลได้รักษาคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 คนมีอาการดีแล้ว เมื่อผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ผลเพาะเชื้อยังเป็นบวก ยังกลับบ้านไม่ได้ จึงต้องย้ายผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เพื่อลดปริมาณคนไข้จากโรงพบาบาลหลัก ปัจจุบันมีการส่งตัวผู้ป่วยมาเรื่อย ๆ และมีการขยายพื้นที่ จาก 5 โรงพยาบาลหลัก คือเพิ่มพื้นที่ เขต 4 หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ 1.ปทุมธานี 2.นนทบุรี 3.พระนครศรีอยุธยา 4.สระบุรี 5.สิงห์บุรี 6.ลพบุรี 7.อ่างทอง และ 8.นครนายก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดพักฟื้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วจำนวน 21 ราย หายแล้ว 4 ราย หลังจากกลับไปก็มีการเขียนชื่นชมทางโรงพยาบาลฯ ในเรื่องระบบการจัดการผู้ป่วยที่ดี …