รพ.ธรรมศาสตร์จัดประกวดร้องเพลงเต้นรำสร้างความสุขคลายความเหนื่อยล้า

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ชมรมนักร้อง-ดนตรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม T.U.Hospital Singing-Dancer Contest 2019 ครั้งที่ 11 ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัล ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562
โดยในปีนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (แยกประเภทชาย-หญิง โดย 1 ทีมจะต้องมีนักร้อง 1 คน และแดนเซอร์อย่างน้อย 6 คน) 2. การประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง (แยกประเภทชาย-หญิง เฉพาะนักร้องไม่มีแดนเซอร์) 3. การประกวดแดนเซอร์ ทีมละ 6 คน (เฉพาะไทยลูกทุ่ง) สำหรับรางวัลที่ผู้ชนะการประกวดจะได้รับมีรายละเอียดดังนี้ การประกวดร้องเพลงประเภทไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท การประกวดร้องเพลงประเภทไทยสากล รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท การประกวดแดนเซอร์ รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท


ส่วนผลประกวดนักร้องประเภทสตริง-ไทยสากลชายประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ นายวิทยา โพธิ์หลวง หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายชาญวิชญ์ ทองเพ็ชร์ งานจัดส่งกลาง ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายรักสิทธิ์ เกิดกระโทก หอผู้ป่วยปัญจา สายาลักษณ์ ,รางวัลชมเชย นายสุทธิพงศ์ คงชุม งานพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้านผลการประกวดร้องเพลง ประเภทสตริง-ไทยสากลหญิง รางวัลชนะเลิศ พญ.อตินุช ไตรสันติสกุล สูติ-นรีแพทย์ ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พญ.สร้อยศรี เธียรทับทิม จักษุแพทย์ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ศิรประภา ร่วมพรม งานการพยาบาลวิสัญญี ,รางวัลชมเชย น.ส.สกาวเดือน รุจิวรรณ งานเครื่องมือแพทย์
จากการสอบถาม นายนฤทธิ์ เซ็นน้อย ประธานชมรมนักร้องและดนตรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เราจัดงานประกวดร้องเพลง T.U.Hospital Singing-Dancer Contest 2019 ซึ่งทางผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ประกอบกับเรามีชมรมนักร้องนักดนตรีซึ่งให้การสนับสนุนและเป็นแรงสำคัญที่จะทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเราและแสดงออกถึงความสามารถของการร้องเพลงรวมถึงการเต้น อยากให้ทุกคนได้มีความสุขหลังจากการทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อย ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ประมาณช่วงธันวาคมก็จะมีประกวดร้องเพลงแบบนี้ทุกปี…