รพ.ธรรมศาสตร์ครบรอบ85ปี ชวน ปชช.ผ่าตัดฟรี

วันที่ 18 ธ.ค.62 รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยนายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี และรศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ผ่าตัดต้อกระจก และส่องกล้องทางเดินอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อผู้ยากไร้ในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้าน รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2562 โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นย้ำการสร้างและปลูกจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ เป็นที่พึ่งของประชาชน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกว่า 1 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งมีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือทางแพทย์ที่ทันสมัย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดโครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ผ่าตัดต้อกระจก และส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อผู้ยากไร้ในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ รวมทั้งให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล่ำในการเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การสมัคร ดังนี้ มีสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน 13 หลัก มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทต่อครอบครัว ผู้ที่มาคัดกรองแล้วพบว่ามีอาการข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อหัวไหล่เสื่อมจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม) ตามัว (ผ่าตัดต้อกระจก ) ปวดท้องจุดแน่นลิ้นปี่ กลืนลำบาก ท้องผูกท้องเสียเรื้อรัง (ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร) จำนวนที่ให้บริการ ด้านละ 85 ราย โดยไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิ์ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองจากทีมแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งอาจจะมีหลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line@ ข้อเทียม : Line ID : @85th-ortho-tuh ต้อกระจก Line ID : @85th-eyetuh ส่องกล้อง : Line ID : @85th-scopetuh รับสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าผู้ป่วยจะครบตามจำนวนที่กำหนด…