ม.เกษตรฯ เล็งกำหนดพื้นที่ ห้ามรถผ่านเข้า-ออก หลังกระบะชนนิสิตเจ็บ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแถลงการณ์กรณีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนิสิตภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “Kasetsart University” ระบุว่า มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในตัวนิสิตเป็นอันดับแรก โดยงานกิจการนิสิต ได้เข้าไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยไม่ให้นิสิต และผู้ปกครองกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะมหาวิทยาลัย มีกองทุนสวัสดิการดูแลนิสิตทุกคน

ในเรื่องความปลอดภัย มหาวิทยาลัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบผู้ขับขี่รถกระบะ ว่าเหตุใดจึงขับรถเร็วมากเกินข้อบังคับ ระเบียบที่กำหนด

ซึ่งในอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเข้มงวดเรื่องการอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากภายนอก หรือหน่วยงานอื่นในการเข้า-ออก เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางผ่าน และผ่อนคลายปัญหาการจราจรบริเวณถนนรอบมหาวิทยลัย แต่เมื่อเข้ามา กลับไม่เคารพกฎ ระเบียบ โดยจะคัดกรองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และกำหนดเขตพื้นที่การเรียนการสอน ห้ามรถยนต์ภายนอกผ่านเข้า-ออก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย มีมาตรการให้เพิ่มเครื่องหมาย หรือสิ่งที่มาชะลอความเร็วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด 85 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของบุคลากร และนิสิต และจะได้เพิ่มระบบ AI ในการตรวจจับความเร็ว เพื่อควบคุมยานพาหนะที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยด้วย…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ