มูลนิธิมงคลจงกล พร้อมทีมคนรักปทุมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโคโลน่า

http://thevintry.com.au/"http:/thevintry.com.au/cart/" โดยทีมคนรักปทุม ได้นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคีนน์ จำกัด นำเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสพร้อมน้ำยาไบโอ Germ killer ulitma ที่เป็นสารตัวเดียวกับที่ฉีดพ่นบนเครื่องบินที่ไปรับคนไทยกลับมาจากอู่ฮั่น นอกจากนี้ยังได้ไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสที่สนามบิน รถไฟไทย อาคารวุฒิสภา มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชนหลาย ๆ แหล่ง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่ผ่านมาทางทีมคนรักปทุมได้ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส ฯ มา ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงยิมออกกำลังกาย ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต), โรงเรียนธัญบุรี (สถานที่อยู่ติดกับเขตดอนเมือง), โรงเรียนวัดลาดสนุ่น , โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา , โรงเรียนระเบียบวิทยา , โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ , วัดโพสพผลเจริญ , หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200ปี (สวนสาธารณะและอาคารบ้านเรือน) , ตลาดนานาเจริญ , โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม , โรงเรียนสายปัญญารังสิต , โรงเรียนวัดนาวง , โรงเรียนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนหอวังปทุมธานี , ตลาดรังสิต , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , ตลาดพระรูป คลอง 2 , โรงเรียนวัดมูลจินดาราม คลอง 5 , ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง และที่พักผู้สูงอายุปทุมธานี ถือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเบื้องต้นปทุมธานี เป็นเขตติดต่อกับพื้นที่มีข่าวระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ประชาชนอยู่ในระหว่างความหวาดกลัว หากที่ไหนต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัส สามารถติดต่อทีมคนรักปทุมได้ตลาดเวลา …