มธ.ชวนวิ่งเสมือน Virtual Run หารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์และทุนนักศึกษา

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) , ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดโครงการวิ่งเสมือน TU-Virtual Run 2020 เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อเป็นทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรม Virtual Run หรือการวิ่งเสมือน เป็นกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ที่สะดวกและมีความยืดหยุ่นสูง จะวิ่งพื้นที่ใด เวลาไหนก็ได้ โดยมีกติกาง่ายๆ คือ วิ่งสะสมระยะทางให้ครบในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพียงมีอุปกรณ์จับเวลาและระยะทาง อาจเป็นนาฬิกา Sport Watch, Smart Phone หรือภาพถ่ายจากลู่วิ่งก็ได้ และรายงานผล ส่งเข้าระบบที่กำหนด เมื่อวิ่งครบระยะแล้ว ยังได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญ และของรางวัลได้ตามปกติ ข้อดีของ Virtual Run อีกประการคือ นักวิ่งไม่ต้องไปร่วมงานวิ่งที่มักจัดในเวลาเช้ามืด ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าที่พัก ไม่ต้องไปรวมอยู่ในหมู่คนจำนวนมาก ซึ่งในสถานการณ์ขณะนี้ ถือว่า Virtual Run ตอบโจทย์การออกกำลังกายมากที่สุด กิจกรรม TU Virtual RUN 2020 นี้ กำหนดระยะทางสะสมไว้ 3 ระยะ ได้แก่

1.THE HEAVY ระยะทางสะสม 85 กิโลเมตร ภายในเวลา 1 เดือน เป็นระยะที่ท้าทาย เหมาะกับนักวิ่งที่มีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างดี ซึ่งตัวเลข 85 นี้ คือระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นครบ 85 ปีแล้วนั่นเอง

2.THE HEALTHY : ระยะทางสะสม 33 กิโลเมตร ภายใน 1 เดือน เป็นระยะวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

3.THE EASY : ระยะทางสะสม 10 กิโลเมตร หรือเทียบเท่าระยะมินิมาราธอน เป็นจุดเริ่มต้น ง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังด้วยการวิ่ง

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สภาอาจารย์ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย สภานักศึกษาองค์การนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล TU-RUN 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้ Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ดังนั้น โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ และคณะผู้จัดงานฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมากนั้น ย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้มีมติขอเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงานจากกิจกรรม เดิน-วิ่ง ตามแบบเดิม เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run แทน เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นภาพลักษณ์ ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนอีกด้วย อย่างไรก็ดี การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที จะช่วยให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายกับกิจกรรม TU Virtual RUN 2020 อย่างมีความความสุข สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่เฟสบุค “TU Virtual RUN 2020” และ https://www.runlah.com/events/tuvr20