มทร.ธัญบุรี เดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 15 กุมภาพัน์ 2563 ที่ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2563)

 

โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า การจัดงาน เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2563) ยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ นักศึกษา บุคลากรของทางมหาวิทยาลัย และ ประชาชนโดยรอบ ได้มาร่วมกันเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยใช้เส้นทางโดยรอบของมหาวิทยาลัย ชมทัศนียภาพ โดยรอบ อีกด้วย ส่วนในตอนเย็นของทุกวันนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังได้เปิดสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาใช้สนามกีฬาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกด้วย …