พุทธศาสนิกชน 5,000 คนร่วมถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุและสามเณร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2562 พุทธศาสนิกชน จำนวน 5,000 คน ร่วมถวายยารักษา อุปกรณ์การแพทย์ แด่พระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภายในพิธีมี พระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พิธีกล่าวนำอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ก่อนที่ทุกท่านร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายอุปกรณ์การแพทย์ และถวายยารักษาโรค ต่อด้วยประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี


ด้าน พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันธรรมชัย คือ วันที่ 27 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสสั่งสมบุญ โดยการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุและสามเณร 5,000 รูป ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ได้บุญถวายความแข็งแรงแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย…