พุทธศาสนิกชนร่วมบุญพิธียกฉัตร 5ชั้น ถวายผ้ากฐินพร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่วัดบุญบางสิงห์

buy Lyrica from canada ที่วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมพุทธศาสนิกชน จำนวน 1,000 คน ร่วมบุญพิธียกฉัตร 5 ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระสัมพุทธสิงหนาถ องค์พระประธานในอุโบสถวัดบุญบางสิงห์ และพิธีถวายผ้ากฐินพร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนยากไร้จำนวน 250 ทุน
บรรยากาศในงานบุญพิธีฯ พิธียกฉัตรพระสัมพุทธสิงหนาถองค์พระประธานในอุโบสถวัดบุญบางสิงห์ มีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้ประกอบพิธีเจิมฉัตร 5 ชั้น ตามธรรมเนียมของคนไทยหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ซึ่งอานิสงส์การถวายฉัตรนั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง มีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี แสดงธรรมเทศนา จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์และคณะสงฆ์รับผ้ากฐิน นายสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี ร้านขายยาศิริเวช เป็นเจ้าภาพและประธานฝ่ายฆราวาสถวายผ้ากฐิน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่เป็นนักเรียนเรียนดีและยากไร้ จำนวน 200 คน และนักเรียนที่เป็นบุตรธิดาอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวัด จำนวน 50 คน

ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีมีความสมัครสมานสามัคคี และใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันแสดงออกด้วยความศรัทธา สังคมใดก็แล้วแต่เมื่อมีความสามัคคี สังคมนั้นก็จะน่าอยู่และสงบสุข ซึ่งการทำบุญได้ประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาศาสนสถานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปในตัว จึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญกัน ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือผู้อื่นก็เหมือนการช่วยเหลือตัวเอง เมื่อผู้อื่นได้ดี เราจะพลอยยินดีไปด้วย และที่สำคัญเมื่อสังคมดีตัวเราก็จะมีความสงบสุข.