พุทธศาสนิกชนร่วมบุญกฐิน10วัด พร้อมมุทิตาจิต70ปี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พุทธศาสนิกชนร่วมบุญกฐิน 10 วัด ในโครงการกฐินสมทบ 186 วัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563 ที่อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และร่วมกราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 70 ปี ในวาระอันเป็นมงคลด้วย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ผู้มีจิตศรัทธา และภาคีเครือข่ายฯ น้อมถวายปัจจัยสมทบบุญทอดกฐินสามัคคี 10 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี , นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ , นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี , นายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมถึงข้าราชการ พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการถวายปัจจัยสมทบบุญทอดกฐิน 186 วัด จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการกฐินสมทบ 186 วัด จังหวัดปทุมธานี ดำเนินงานโดยความร่วมมือของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ภายใต้การดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชาวพุทธในชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร สนองตามพันธกิจของคณะสงฆ์ สู่วิถีวัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม คือ การทอดกฐิน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 2,500 ปี อันเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มาก พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย จึงควรทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำบุญทอดกฐิน ทั้งทำด้วยตนเอง และชักชวนหมู่ญาติมิตรอันเป็นที่รัก มาร่วมบุญประจำปีนี้กันอย่างเต็มกำลัง เพื่อเข้าถึงความเป็นเลิศ ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ โดยในช่วงตลอดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งมหากาลทานทอดกฐินสามัคคี ผู้แทนคณะเจ้าภาพฯ ได้พร้อมใจกันไปร่วมถวายปัจจัยสมทบบุญกฐิน ณ วัดต่างๆ ตามเป้าหมาย จำนวน 186 วัด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นทางมาแห่งบุญของผู้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นอีกกิจกรรมงานบุญที่สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธ ส่งเสริมพลังใจให้มีความมั่นคงในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป สำหรับการจัดงานบุญพิธีฯ ในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะเจ้าภาพฯ ได้มีส่วนร่วมในการน้อมถวายปัจจัยสมทบบุญกฐิน เพิ่มเติม อีกจำนวน 10 วัด อันเป็นที่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ในการดำเนินงานฯ ประจำปีพุทธศักราชนี้.