พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างพระนอนยาว 99 เมตรที่วัดดอนใหญ่

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดดอนใหญ่ คลองแปด ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนจำนวนกว่า 1,000 คนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถเงินในปทุมทอง พร้อมทั้งซื้อที่ดินถวายวัด และสร้างพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาว 99 เมตร 99 เซนติเมตร
ซึ่งการทอดกฐินวัดดอนใหญ่ คลองแปด ในครั้งนี้มี นายศักดิ์ชัย ศุภพิทักษ์ และคณะบริษัทโพลิคอมโกโบ จำกัด และเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคีได้นำผ้ากฐินนั้น ถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอปโลกน์ หลังจากนั้นได้ทำพิธีทอดผ้าป่าถวายเครื่องอัตถะบริขารต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริวารองค์กฐินกับคณะสงฆ์ โดยได้รับเงินบริจาคในครั้งนี้ทางวัดจะได้ไปสร้างอุโบสถเงินในปทุมทอง พร้อมทั้งซื้อที่ดินถวายวัดและสร้างพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาว 99 เมตร 99 เซนติเมตร และเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ บำรุงกิจกรรมทางศาสนา เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์และปะชาชนในท้องถิ่น
โดย พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง กนฺตสีโล ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ กล่าวว่า การทอดกฐินตามพระวินัยของพระพุทธศาสนากำหนดกาลไว้หลังจากออกพรรษา โดยนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น.