พลังประชารัฐ เปลี่ยนใจยื่นคำร้อง 33 ส.ส.ฝ่ายค้านถือหุ้นสื่อผ่านประธานสภาฯ

Lurasidone with out a prescription

นายทศพล เพ็งส้ม ส.ส.นนทบุรี และฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยภายหลังทบทวนข้อกฎหมาย เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการถือครองหุ้นสื่อมวลชนของ 33 ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ว่า พรรคพลังประชารัฐ จะเปลี่ยนการยื่นคำร้องให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการ แทนการไปยื่นด้วยตนเองในนามกลุ่มบุคคล เนื่องจากในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 ระบุถึงการให้กลุ่มบุคคลยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยคำร้องได้ แต่ในรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้ระบุถึงขั้นตอนดังกล่าว เกรงว่าศาลจะไม่รับวินิจฉัย จึงจะยื่นผ่านประธานสภาฯ แทน โดยจะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ ทันภายในวันนี้…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ