พระสงฆ์ร่วมชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ลงพื้นที่มอบทาน มอบธรรมผู้ป่วยติดเตียง

พระสุจินดา เตชธมฺโม พระอาจารย์กองชุมชมสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ผู้แทนคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ซึ่งเป็นการสนองตามนโยบายภารกิจฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งยังเป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการ “มอบทาน มอบธรรม” เนื่องด้วยเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่คณะสงฆ์ได้รับบิณฑบาตมาจากศรัทธาสาธุชน ในงานบุญที่ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันจัดซึ่งการ “มอบทาน” คือ เครื่องอุปโภค-เครื่องบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นเสบียงทางโลกแล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้ พระอาจารย์ และคณะทำงานฯ ได้มีโอกาส “มอบธรรม” เพื่อเป็นเสบียงบุญทางธรรม ด้วยการสนทนาธรรม เพื่อความสุขใจ และความสว่างไสวแห่งปัญญา พร้อมแนะนำให้กำลังใจ ในการใช้เวลาให้เกิดเป็นบุญ และคุณค่าของชีวิต ด้วยการทำบุญตักบาตร รักษาศีล 5 สวดมนต์สรรเสริญมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัย โดยเฉพาะบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นแม่บทของพระพุทธศาสนา และแนะนำวิธีการการปฏิบัติธรรม ด้วยการหลับตาทำสมาธิ วางใจกำหนดบริกรรมนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ควบคู่กับการทำบริกรรมภาวนา “สัมมา อะระหัง” รวมถึงการแจ้งข่าวเชิญชวนลูกหลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และเรียนเชิญหมู่ญาติร่วมกิจกรรมโครงการเสาร์สร้างสุข สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทุกวันเสาร์ ที่อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย นำสู่บรรยากาศแห่งความปลื้มใจ และอบอุ่นด้วยธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีนี้ คณะทำงานฯ มีเป้าหมายดำเนินงานเพื่อขยายวงกว้างตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประธาน และผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่าง ๆ รวมใจประสานงานให้ความร่วมมือ จนเกิดเป็นผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยดีงาม จึงขอกราบอนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 086-415-0272 …