พรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้อง กกต.ขอความเป็นธรรมเรื่องการยื่นยุบพรรค

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราขการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส จังหวัดปทุมธานี เขต3 พรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อร้องเรียนขอทราบเหตุผลและขอคัดสำเนาการสืบสวนไต่สวนของเจ้าพนักงาน ,คณะกรรมการการสืบสวนและไต่สวน ,ความเห็นของเลขาธิการการเลือกตั้ง , คณะอนุกรรมการวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปโดยมิชอบหรือไม่


ด้าน นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ตนเองเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของ คณะกรรมการ กกต. โดยมีความเห็นส่วนตัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปโดยชอบหรือไม่ จึงได้มายื่นหนังสือร้องขอเหตุผลถึงกระบวนการวินิจฉัยและพิจารณาดังกล่าว โดยควรจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นธรรมและเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนได้อย่างชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรมตามระบอบรัฐธรรมนูญและกระบวนการกฎหมายที่ถูกต้อง…