ผู้ใหญ่บ้านนำทีมสู้โควิดทำเจลแอลกอฮอล์แจกชาวบ้านป้องกันการระบาดในพื้นที่

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2563 นายธวัชชัย สุริวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำแอลกอฮอล์เจลสู้ภัยโควิด-19 บรรจุขวด จำนวน 500 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ด้านนายธวัชชัย สุริวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหน้าไม้ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเริ่มมีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ตนเองและเหล่า อสม. ประชาชนจิตอาสา ได้รวบรวมเงินเดือนที่ได้จากการทำงาน มาซื้อสิ่งของเพื่อทำแอลกอฮอล์เจล ร่วมกันทำเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะให้ประชาชนไม่ต้องออกไปซื้อหาและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต พร้อมอธิบายการดูแลตัวเองในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลดละเลิกหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง รักษาและเว้นระยะห่างทางสังคมให้ปลอดภัย …