ผู้ว่าฯ ปทุมธานี จัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 2 เม.ย. 62 ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

        สำหรับการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วัดศาลเจ้า พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า  ขบวนเรือและพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงได้มีซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ขึ้น