ผู้ว่าติ๊กจัดโครงการผู้ว่าฯ น้อยศึกษาการทำงานบริหารจังหวัด

http://city-made.com/tag/recover ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน้อย ติดตามศึกษาการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบเกียรติบัตร โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดน้อย ให้แก่ผู้ว่าฯน้อย ทั้ง 6 คน จากโรงเรียนปทุมวิไล
ทั้งนี้โครงการผู้ว่าฯน้อย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสนใจในการบริหารจังหวัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมือง เนื่องจากเห็นว่า บ้านเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแล และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ โดยนักเรียนเยาวชนทั้ง 6 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนปทุมวิไล ศึกษาดูงานที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีไปที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เรียนรู้การทำงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี และเยี่ยมชมบริษัทเอกชน


ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากทั้งตัวผมหรือพี่น้องประชาชนอยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง เพราะฉะนั้นคนรุ่นเราจึงต้องฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ ว่าบ้านเมืองจะเติมโตไปอย่างไร และลูกหลานเรามีแนวความคิดอย่างไร จะได้ไปปฏิบัติตามที่ลุกหลานอยากจะให้เห็น คนรุ่นเราอายุ 50 กว่าปีอาจจะต้องส่งมอบภารกิจหลาย ๆ อย่างให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งก็คือลูก ๆ ที่จะต้องมาแทนเราในอนาคต เมื่อเติบโตขึ้นจะมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือแม้แต่การประกอบอาชีพอื่นขอให้มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง จังหวัดปทุมธานีจะมีความน่าอยู่ ที่ผ่านมาที่ได้พาเด็กเยาวชนทุกคนมีความสนใจช่วยกันคิดแก้ไขปัญหา ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อจังหวัดของเราต่อไป
ส่วนเด็กหญิงศิริฤทัย วิยาภรณ์ ม.2 โรงเรียนปทุมวิไล กล่าว่า หนูรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและได้เห็นว่าท่านผู้ว่าทำงานเยอะมากเหนื่อยมากในการดูแลประชาชนไม่ได้สบายๆทำงานไปวันๆร่วมถึงได้มาทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน เนื่องจากปกติจะเรียนหนังสืออยู่แต่ภายในโรงเรียนเท่านั้น
ทางด้าน เด็กชายเนติภูมิ ประยูรรักษ์ ม.2 โรงเรียนปทุมวิไล กล่าวว่า ผมได้ความรู้หลายอย่างมากที่ได้ออกมาฝึกภาคปฏิบัติ ไม่ถึงกับได้ปฏิบัติเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจริง ๆ แต่ก็ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจังหวัด โดยสิ่งที่ท่านเน้นเป็นพิเศษคือการดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขเป็นอย่างไร.