ผู้ร้องเรียนนายกหลักหกจี้หน่วยงานรัฐต้องทำงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมพร ผลมะไฟ ผู้ร้องเรียน นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่ากระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าสายส่งน้ำดับเพลิงไม่โปร่งใส โดยสินค้าที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพและไม่มีเครื่องหมายยี่ห้อตามระบุไว้ในแค๊ตตาล๊อค กับคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช. ) เพื่อพิจารณาและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่ง ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิด นายก ทต.หลักหก และมีหนังสือส่งกลับมายังผู้ร้องเรียนแล้ว

นายสมพร ผลมะไฟ เปิดเผยว่า เรื่องสายดับเพลิง ตนได้ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จากนั้นทาง ป.ป.ช.ได้มีมติมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 จากนั้นได้ส่งหนังสือมาถึงตน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ระบุว่า นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก มีความผิดตามมาตรา 151 ,157 ให้ผู้มีอำนาจในการถอดถอน ส่วนคดีอาญาได้ส่งไปที่ อัยการภาค 1 จากนั้นตนได้ไปติดตามที่อำเภอเมืองปทุมธานี หลายต่อหลายครั้งแล้ว ทางอำเภอได้ตอบบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด จึงได้ไปสอบถามท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ก็ ได้รับคำตอบว่าได้ส่งเรื่องให้ท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ ตนจึงมาติดต่อท้องถิ่นอำเภอได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ ตนติดได้ตามเรื่องนี้มาเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว เรื่องก็ยังไม่เห็นผลแต่อย่างไร ซึ่งมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐส่อไปในทางช่วยเหลือกัน ตน จึงได้มาร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าว ต่อมาทราบข่าวว่านายอำเภอเมืองปทุมธานี จะมีการดำเนินการให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหน หากเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ตนก็จะเดินทางไปร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงกระทรวงมหาดไทย และติดตามทวงถามผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะเรื่องนี้อยู่ในความสนของประชาชนและสังคมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น…