ผู้การเข้มงวดการปฏิบัติงาน ตร.14โรงพักรับใช้ประชาชน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร รอง ผบก.ฯ (รับผิดชอบงาน จร.) หัวหน้างาน จร. ทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว. ปทุมธานี ร่วมเข้าประชุม
ด้าน พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้ทุก สภ.เตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจกับ จนท.ตำรวจจราจรในการถวายปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรในเส้นทางเสด็จฯ โดยกำชับให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ ตร. และยึดหลัก “ปิดช้า ปล่อยเร็ว” และต้องไม่ทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมในการจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจร ประสานกับสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้เมื่อมีฝนตกน้ำท่วมขังบนท้องถนนในพื้นที่ ให้จัดเจ้าหน้าที่จราจร ออก ว.4 พร้อมสวมเสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ต อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เช่นไฟฉาย กระบองไฟฟ้า และ Sonax ประสานงานเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมทั้งให้ติดตามหาข่าวความเคลื่อนไหวในการป้องกันมิให้มีการรวมตัวกันแข่งรถในทางสาธารณะ โดยให้ติดตามการชักชวนนัดหมายกันไปแข่งรถตามเพจรถซิ่งรถแข่ง ตลอดจนให้วางสายข่าวตามปั๊มน้ำมันที่มักจะมีการรวมตัวกันเป็นประจำ.