ผู้การสนธิกำลังตรวจมาตราการป้องกันโควิด-19 ที่วัดพระธรรมกาย

Wellingborough เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.จ.ปทุมธานี , นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง , พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ได้ร่วมกันเข้าตรวจภายในวัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อประเมินและการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับพุทธศาสนสถาน
โดยมี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย , พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย , พระมหานพพร ปุญฺญชโย ได้พาคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) เข้าตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามอาคารต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย อาทิ หอฉันคุณยายอาจารย์ ห้องรับบริจาค ชั้น 1 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ จุดสวดมนต์ มหารัตนวิหารคด 1 และ 32 โดยวัดพระธรรมกายได้ตั้งศูนย์อำนวยการ และคณะทำงานป้องกันโควิด-19 เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผน ประเมินสถานการณ์ รวมถึงวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปริเขตวัดและพื้นที่จัดงานบุญให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งมหาเถรสมาคม พร้อมรณรงค์ให้สมาชิกในองค์กร และสาธุชนที่มาวัดทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2-3 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสในพื้นที่สาธารณะทุก 2 ชั่วโมง
ส่วน พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.จ.ปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจที่วัดพระธรรมกาย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 เพราะที่วัดพระธรรมกายมีกิจกรรมทางศาสนา และศาสนกิจต่าง ๆ อาจจะทำให้ประชาชนที่เข้ามาทำบุญติดเชื้อได้ แต่หลังจากได้ตรวจตามจุดต่าง ๆ แล้ว ซึ่งทางวัดก็ได้เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างดี…