ผวจ.และนายก ทต.บ้านกลางนำปชช.ร่วมตักบาตรพระร้อยทางเรือ

buy Seroquel money buy เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี , นายสายัณ นพขำ นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมข้าราชการพ่อค้า ประชาชนจำนวนมาก ร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยทางเรือ อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมในเทศกาลวันออกพรรษา ที่วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และติดกับวัดศาลเจ้าที่มีตลาดน้ำสำคัญของจังหวัดปทุมธานี
บรรยากาศประเพณีตักบาตรพระร้อยที่วัดมะขาม ซึ่งนายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ลงเรือเป็นลูกศิษย์ พระมงคลวโวปการ (หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวราราม ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมขบวนเรือประเพณีตักบาตรพระร้อย และภายในเรือพระพุทธยังมีนายศุภชัย นพขำ ส.ส.เขต 2 ปทุมธานี, นายสุทิน นพขำ อดีต ส.ส.เขต 1 ปทุมธานี และ นายปัญญา นพขำ ส.อบจ.เขต 5 ปทุมธานี ร่วมเป็นลูกศิษย์วัดช่วยรับสิ่งของที่จะใส่บาตรเรือพระพุทธ ทั้งนี้ประเพณีตักบาตรพระร้อยในเทศกาลวันออกพรรษา เป็นประเพณีของวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งแม่น้ำ โดยจะตกลงกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพเพื่อไม่ให้ตรงกัน เพราะถ้าตรงกันแล้วจำนวนพระที่มารับบิณฑบาตจะได้ไม่ครบ 100 รูป และต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้กำหนดเวลา จะได้เตรียมจัดทำอาหารหวานคาวไว้ทำบุญตักบาตรได้ถูกต้อง
ด้านนายสายัณ นพขำ นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นหน้าที่ของวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีเฉพาะในวัดใหญ่ ๆ ตามที่ยึดถือกันมาแต่ดั้งเดิมเพราะว่าต้องนิมนต์พระภิกษุมาเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดให้วันแรม 1 ค่ำ ทำบุญตักบาตรที่วัดมะขาม วันแรม 2 ค่ำ ทำบุญตักบาตรที่วัดหงษ์ปทุมาวาส อ.เมือง และวันถัดไปแล้วแต่จะกำหนดกันซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของวัดนั้น ๆ.