ปศุสัตว์จังหวัดสร้างความมั่นใจสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

More hints เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงเพื่อความความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่เด็กเยาวชนปิดเทอมทำให้มีโอกาสสูงที่จะไปเล่นกับสุนัขและแมวที่ไม่รู้จักประกอบกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวทำให้สัตว์หงุดหงิดง่าย จึงมักถูกกัดจนเกิดอันตราย

ด้านนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ปัญหาสุนัขจรจัดภายในจังหวัดปทุมธานี ทางปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนทุกปี มีการดูแลสุนัขจรจัดอย่างเมตตา มีบริการทำหมันฉีดวัคซีนให้ มีศูนย์พักพิงสุนัขอยู่ 5 แห่ง รับดูแลสุนัขได้ประมาณ 5,000 ตัว มีสัตวแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นที่ไปตตรวจเยี่ยมปีละ2-3 ครั้งทุกแห่ง ปัจจุบันเราได้มีเทศบาลบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่นทั้ง 64 แห่งของจังหวัดปทุมธานี สุนัขต้องมีผู้ดูแลและรับผิดชอบ หากพบว่ามีสุนัขที่ไม่ได้รับการดูแลให้แจ้งได้ที่ท้องถิ่นได้ทุกพื้นที่ เราจะนำมาที่ศูนย์พักพิงสุนัขเพื่อหาผู้ใจบุญมาดูแลต่อไปได้

สุนัขภายในจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนกว่า 200,000 ตัว จากการสำรวจของท้องถิ่น ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีได้รับงบประมาณแบ่งเป็น 10 เปอร์เซ็นต์เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางราชการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนอีก 90 เปอร์เซ็นต์เป็นของท้องถิ่น เพื่อจัดหาวัคซีนและโครงการอบรมฉีดวัคซีน มีผู้ผ่านการอบรมกว่า 600 ท่าน ล่าสุดมีการอบรมไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 151 ท่าน ทำให้มีผู้ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ได้รวดเร็ว ประชาชนมีความมั่นใจว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเลย โดยทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้เข้าไปควบคุมพร้อมกับปศุสัตว์จังหวัด ทำให้จำนวนสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าลดน้อยลงมาก ซึ่งทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้เข้าใจในปัญหาและได้แก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน …