“ประยุทธ์” ย้ำผู้ว่าฯอีสาน 20 จังหวัด คนเดือดร้อนช่วยทันทีไม่ต้องรอคำสั่ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการเร่งดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทันที โดยไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ หรือให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนค่อยดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงตามสถานที่ราชการต่างๆ จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

สำหรับเรื่องงบประมาณ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์ที่สุด และขอให้จัดปรับแผนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้มาแบ่งทำโครงการเร่งด่วนก่อน ส่วนการจัดทำแผนของบประมาณปี 2563 นั้น ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาแหล่งพักน้ำ พร้อมเสนอโครงการขุดบ่อแลกดินเพื่อเก็บน้ำไว้ในบ่อของชาวนาแก้ไขปัญหาการขาดน้ำช่วงหน้าแล้ง และกับกำชับให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง

ส่วนงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เสนอขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นชอบรับหลักการเพื่อนำไปหารือกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการพิจารณางบกลางสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ