ประธานต่อต้านคอรัปชั่นปทุม จี้ผู้ว่าเร่งดำเนินการตามมติ ป.ป.ช.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสมพร ผลมะไฟ ผู้ร้องเรียน นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่ากระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าสายส่งน้ำดับเพลิงไม่โปร่งใส โดยสินค้าที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพและไม่มีเครื่องหมายยี่ห้อตามระบุไว้ในแคตตาล็อก กับคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) เพื่อพิจารณาและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่ง ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิด นายก ทต.หลักหก และมีหนังสือส่งกลับมายังผู้ร้องเรียนแล้ว ต่อมาได้เดินทางไปพร้อม นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล ประธานต่อต้านคอรัปชั่นปทุมธานี เพื่อสอบถามความคืบหน้าที่ ป.ป.ช.สำนักงานใหญ่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ส่วน นายสมพร ผลมะไฟ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ผมได้เดินทางไปสอบถามที่ ป.ป.ช.ส่วนแรก ป.ป.ช.บอกว่าในเมื่อชี้มูลความผิดแล้ว ทางจังหวัดปทุมธานีจะต้องทำตามคำสั่งของ ป.ป.ช. ส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาจะร้องคัดค้านในกรณีใดก็ตาม ก็ไม่เกี่ยวกับทาง ป.ป.ช.แล้ว เป็นคนละส่วนกัน

ด้าน นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล ประธานต่อต้านคอรัปชั่นปทุมธานี และสมาชิกองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากสมพร ผลมะไฟ ซึ่งเป็นภาคประชาชนได้ส่งหนังสือร้องเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ไปยัง ป.ป.ช. และมีหนังสือตอบกลับมาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ส่วนเขาจะมีข้อโต้แย้งกับคำสั่งของ ป.ป.ช.หรือไม่ เราจึงได้ไปหารือกับฝ่ายกฎหมายของ ป.ป.ช. เมื่อทาง ป.ป.ช.ได้ชี้มูลมาแล้ว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ป.ป.ช.ภายใน 180 วัน ส่วนผู้ร้องจะไปนอกประเด็นไหนประเด็นหนึ่งก็แล้วแต่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลมา เนื่องจากทาง ป.ป.ช.ได้ให้ผู้ที่ถูกร้องไปชี้แจ้งในเบื้องต้นแล้ว นี้คือสิ่งที่ภาคประชาสังคมของจังหวัดปทุมานี โดยมีคุณสมพร ผลมะไฟ ที่ไปร้องต่อ ป.ป.ช.ได้สำริดผลอย่างหนึ่ง ในบริบทของทุกภาคส่วน เราจะไม่ให้มีคนโกงอยู่ในพื้นที่ เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกับเป็นตาสับปะรดของจังหวัดปทุมธานี…