ปทุมธานี อนุทินเยี่ยม รพ.สนามธรรมศาสตร์ พร้อมขอบคุณ ปชช.และเจ้าหน้าที่ร่วมมือสู้โควิด

where can i order isotretinoin online เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และทีมแพทย์ พยาบาลเข้าร่วม

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ป่วย covid-19 ขนาด 308 เตียง เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งในวันนี้ โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะมีความพร้อมสูงสุดในการรับผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะจัดบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกประเภทอย่างพอเพียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild case) จากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และเขตสุขภาพที่ 4 และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNET ซึ่งในพื้นที่ กทม. จะประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อให้มีเตียงว่างมากขึ้นในโรงพยาบาลหลักเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลหลักที่กล่าวมาสามารถทุ่มเททรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้โรงพยาบาลหลักเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลหลักในกรณีที่มีการระบาดรอบที่ 2 ที่กำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังของเดือนมกราคม
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแล้วรู้สึกอุ่นใจ และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำงานเพื่อให้ประเทศไทยเอาชนะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ แต่ภาพรวมก็ดีขึ้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่และไม่ประมาท รวมทั้งต้องขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือกันตั้งการ์ด และปฏิบัติติตามคำแนะนำของรัฐ จึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงขอให้ทุกคนรักษาวินัยนี้ต่อไป.