ปทุมธานี รถเก็บตัวอย่างพระราชทาน4คันลงพื้นที่ตลาดพรพัฒน์เร่งหาผู้ติดเชื้อโควิดลงพื้นที่ตลาดพรพัฒน์

buy real isotretinoin online เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 5. ด้านสาธารณสุข และการกีฬา และ 6.ด้านการเมือง การบริหาร


ต่อมาเวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมปล่อยขบวนรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 4 คัน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บ ตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อมาช่วยดำเนินการคัดกรองร่วมการหน่วยงานที่ทำอยู่ขณะนี้ ที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาที่คือการปรับปรุงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ในการทำงานและป้องกันเชื้ออาจจะกระจายไปติดคนอื่นอีก ปัจจุบันทางทีมแพทย์ได้ตรวจประชาชนภายในตลาดไปแล้วจำนวน 2,122 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 224 คน เป็นคนไทย จำนวน 128 คน และชาวต่างด้าวจำนวน 96 คน


ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานีกำลังต้องการองค์การที่มีสรรพกำลังและงบประมาณ เมื่อมีท่านนายก อบจ.ปทุมธานีมาช่วย ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่พี่น้องประชาชนต้องการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น้องประชาชนอยากให้ นายก อบจ.ปทุมธานีแก้ปัญหา ประกอบด้วย ปัญหาจราจร ภัยแล้ง ปัญหาดูแลหมาแมวจรจัด เรื่องสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย สนามกีฬา
ส่วน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หลังจากที่หารือกับท่านผู้ว่าราชกาจังหวัดปทุมธานี สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์แตกต่างจากครั้งแรก ที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 เข้ามาได้ แต่รอบใหม่นี้มีการแพร่ระบาดแล้วและได้แพร่กระจายออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ วันนี้ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระองค์ท่านได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 4 คัน เพื่อปฏิบัติการณ์เชิงลึกจนกว่าจะเสร็จภารกิจ ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับชาวปทุมธานีอย่างยิ่งใหญ่.