ปทุมธานี ผู้ว่าให้เกียรติประธานเปิดประชุมสภา อบจ.วันแรกนายกแจ๊สยันไม่มีฝ่ายทุกอย่างราบรื่น

how to order Pregabalin online วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครั้งแรก ประจำปี 2564 พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 36 เขตจังหวัดปทุมธานี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

http://gafccommunity.co.uk/wp-content/themes/atomic-blocks/inc/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.ttf

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ เป็นประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย เป็นรองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคนที่ 1 , นายชุมพล คุ้มวงค์ เป็นรองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 และ นายนพดล ลัดดาแย้ม เป็นเลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาฯวันแรก ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี และขอบคุณ ท่าน ส.อบจ.ปทุมธานีทั้ง 36 คน เนื่องจากการเข้าทำงานผมไม่ได้แบ่งฝ่ายว่าจะเป็นทีมไหนเข้ามา ต่อจากนี้ไปพวกเราเป็นทีมเดียวกันหมด และจะต้องร่วมกันทำงานพัฒนาจังหวัดของเราให้ก้าวไปข้างหน้าเท่าทันกับสังคมยุคใหม่ และวันนี้ถือวันแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดี หลังจากนี้ไปจะมีการประชุมอีกในวันที่ 15 ตามที่ท่านประธานสภาฯได้นัดไว้


นายอดุลย์ มะหะหมัด (บอบอเลาะฮ์) กล่าวว่า ตนเองเป็นตัวแทนชาวมุสลิมใน จ.ปทุมธานี ทั้ง 32 มัสยิด รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสประสานงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม และที่ไม่ใช่มุสลิม เพื่อจริยธรรมและคุณธรรม ให้ประชาชนชาวปทุมธานีซึ่งเป็นผู้มีวัฒนธรรม เกิดศีลธรรมอันดีงามของแต่ละศาสนา โดยทุกคนผมมีความเชื่อมมั่นว่า หากทุกคนมีความเคร่งครัดต่อศาสนาของตัวเองที่ยืดมั่นแล้ว เราก็จะเป็นคนไทยที่ดี สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองไปสู่สังคมนานาประเทศได้ เมื่อได้ร่วมงานกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รู้สึกว่าท่านเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และท่านเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อรับใช้ประชาชนชาวปทุมธานีอย่างแท้จริง.