ปทุมธานี คณะสงฆ์รวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี

where can you buy antabuse เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2564 ที่หอประชุมฯเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง), พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พร้อมนายเสวก ประเสริฐสุข , ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง จิตอาสาครอบครัวคนรักปทุม , นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และนายองอาจ ธรรมนิทา ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานรวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานีเป็นสาธารณสงเคราะห์

Ban Chalong
มีกำหนดรวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือร่วมสมทบกองทุนด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ สาขา เอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3 ชื่อบัญชี วัดเขียนเขต เลขที่บัญชี 028-714924-9

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” ดำเนินงานโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยชาวปทุมธานีผู้มีจิตศรัทธา และภาคีเครือข่ายฯ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย และ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุติ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอทั้งสองฝ่าย, เจ้าคณะตำบลทุกตำบลและเจ้าอาวาสทุกวัดทั้งสองฝ่ายในจังหวัดปทุมธานี รวม 195 วัด เป็นกรรมการฯ ร่วมด้วยชาวปทุมธานี ผู้มีจิตศรัทธา และภาคีเครือข่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงขยายผลโครงการมอบทานมอบธรรมส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อชาวปทุมธานี


พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ กล่าวว่า โรคโควิดที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ร้ายแรงกว่าสงคราม โดยเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีประชาชนเสียชีวิตอีกเท่าไร ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโควิกว่า 2,000,000 คน แล้ว ในส่วนประเทศไทยการระบาดรอบแรกมีผู้ติดเชื้อ 1,000 กว่าคน และการระบาดรอบใหม่มีผู้ติดเชื้อมากถึง 10,000 คนแล้ว หากเราไม่ร่วมกันจะมารอความช่วยเหลือก็ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นจังหวัดปทุมธานีจึงถือว่าเป็นจังหวัดที่นำร่องเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ ตำบลไหนพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่วนพื้นที่ไหนมีศักยภาพน้อยก็จะไม่ทั่วถึง ตรวนี้เราก็จะไปเพิ่มเติมให้ไม่มีการบกพร่อง


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมครอบครัวคนรักปทุม กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนประชากรกว่า 1,160,000กว่าคน ความหนาแน่นจัดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ สถานการณืการแพร่ระบาดในรอบนี้ร้ายแรงกว่าเดิม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ต้องกราบขอบคุณในความเมตตาของ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และ พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เมื่อท่านทั้ง 2 ทราบถึงความเดือดร้อยของประชาชน จึงได้มีการแถลงข่าวในวันนี้ขึ้น เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนจัดหาวัคซีนโควิด-19 และน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งโครงการนี้ผมได้อธิบายให้กับสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีให้ทราบ เพื่อที่จะเชิญเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมาร่วมในการแถลงข่าวด้วย แต่ก็ไม่ได้มาร่วมด้วยเพราะต้องชี้แจงกับกระทรวงสาธารณสุขก่อน แต่เราเล็งเห็นแล้งว่าสถานการณ์ขณะนี้รอไม่ได้แล้ว จึงจำเป็นจะต้องรวทมใจเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้กับภัยโควิด-19รอบใหม่นี้ ปทุมธานีต้องปลอดภัยจากโควิด-19.