ปทุมธานี คณะสงฆ์ปทุมมอบปัจจัยเป็นสาธารณสงเคราะห์กว่า 2 ล้านบาทต้านภัยโควิด

http://nonprofit-success.com/motivational/eyes-of-the-heart-monday-motivation/ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ได้ประสานความร่วมมือดำเนินงานโครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” และได้จัดให้มีงานบุญพิธีทอดผ้าป่าฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ วัดสายสุวพรรณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมกันมอบปัจจัย และน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” รวมเป็นปัจจัย และสิ่งของบริจาคมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้กับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะ โดยส่วนแรก ได้มอบปัจจัยจำนวน 600,000 บาท เพื่อสบทบการจัดซื้อวัคซีน และสนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับจังหวัดปทุมธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนที่สอง ได้มอบปัจจัยจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สำหรับฉีดพ่นภายใน-ภายนอกอาคาร มูลค่ารวม 952,400 บาท สนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า ขออนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธา และน้ำใจของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งคณะมหานิกาย และคณะธรรมยุต รวม 195 วัด พร้อมด้วยชาวปทุมธานีผู้มีจิตศรัทธา สถานประกอบการภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้รวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี ให้เกิดขึ้น นับเป็นการร่วมกันช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุข บนพื้นฐานแห่งการสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ แม้ในยามที่มีภัยจากโรคระบาดอย่างหนักหนา สร้างผลกระทบความเดือดร้อนขยายไปในวงกว้าง

แต่ชาวปทุมธานีเราไม่ทอดทิ้งกัน ต่างแสดงให้เห็นถึงความรู้รักความสามัคคี ทั้งรู้ คือ ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ดูแลตนเอง ดูแลสังคม ทั้งรัก คือ รักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งสามัคคี คือ เสียสละร่วมกันทำภารกิจงานบุญนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หวังว่าการดำเนินงานบุญในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นพลังความร่วมมือร่วมใจของชาวปทุมธานีให้เราผ่านสถานการณ์ภัยโรคระบาดนี้ ด้วยการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี ดูแลกันและกันต่อไป.