ปทุมธานี คณะสงฆ์ปทุมธานีมอบถุงยังชีพและผักปลอดสารพิษ600ชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด

http://solent-art.co.uk/paintings/lymington-market/ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยผู้แทนวัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และภาคีเครือข่ายฯร่วมกัน “มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” รวมจำนวน 600 ชุด เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และควบคุมโรค (Quarantine)


ทั้งนี้ ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ ร่วมสมทบให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวปทุมธานีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค (Quarantine) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ โดยถุงยังชีพแต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ จำนวน 3 กิโลกรัม, น้ำมันพืช จำนวน 2 ขวด, วุ้นเส้น จำนวน 1 ห่อ, นมกล่อง จำนวน 4 กล่อง และผักบุ้งปลอดสารพิษจากสวนเกษตรอินทรีย์วัดพระธรรมกาย จำนวน 1 กิโลกรัม จากนั้น พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ปทุมธานี นำถุงยังชีพ และผักปลอดสารพิษ สู้ภัยโควิด-19 ที่ได้รับมอบจากพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำมาส่งมอบ ที่กองอำนวยการป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ตามภารกิจของคณะสงฆ์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุข ภายใต้แนวปฏิบัติการสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ โดยในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทานมอบธรรม มอบถุงยังชีพ, การสนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่มเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่, การมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับวัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา โรงพยาบาล, การรวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เป็นต้น


พร้อมกันนี้ นายประชุม รัตนเสนีย์วัฒน์ ตัวแทนจาก JCI กรุงเทพ ได้มอบ Clean Care Concept 200 ลัง จำนวน 9600 ชิ้น เจล 150 ml จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับนายก อบจ.เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า โควิด-19 และในวันเดียวกันนี้ ประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากทนายความได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมทำงานบูรณาการในการช่วยเหลือชาวปทุมธานีในเรื่องคดีความต่างๆอีกด้วย.