ปทุมธานี กกต.จังหวัดเตรียมความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า6เขตกว่า100,000คน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2562 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม โดยจังหวัดปทุมธานี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากถึง 134,783 คน ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จำนวน 11,226 คน, เขตเลือกตั้งที่ 2 ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จำนวน 10,688 คน,

เขตเลือกตั้งที่ 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลท่าโขลง จำนวน 42,603 คน, เขตเลือกตั้งที่ 4 ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต จำนวน 47,171 คน, เขตเลือกตั้งที่ 5 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม จำนวน 5,595 คน, เขตเลือกตั้งที่ 6 โดมโรงเรียนธัญรัตน์ จำนวน 17,500 คน

ซึ่งจำนวนมากที่สุดอยู่ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งกลางห้างสรรพสินค้า เซียร์รังสิต เลือกตั้งบริเวณชั้น 3 ฝั่งเดอะฮับ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่หน่วยเลือกตั้งกลางอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองท่าโขลง มีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิจำนวนมากเช่นกัน ทางสำนักงานการเลือกตั้งประจำเขตทั้ง 6 แห่ง และ สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ และประชาชนทั่วไป

โดยมีการจัดผังการจราจร จัดเตรียมสถานที่จอดรถสำรองบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งกลางทุกแห่ง เช่น ประสานขอใช้สนามกีฬาธูปะเตมีย์จอดรถรองรับมากถึง 2,000 คัน การใช้สิทธิที่เลือกตั้งห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต มีที่จอดรถยนต์ถึง 6,000 คัน จัดเตรียมป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ก่อนเข้าถึงที่เลือกตั้งกลางเพื่อที่ผู้ลงทะเบียนจะได้ทราบ จัดเตรียมทีมประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการแนะนำที่เลือกตั้งและจดลำดับที่ของผู้มีสิทธิ

จัดหน่วยปฐมพยาบาล และจัดจุดรอพัก โดยห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต ได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ห้าง และเจ้าหน้าที่ รปภ. ช่วยประกาศเสียงตามสาย และคอยให้คำแนะนำเรื่องที่เลือกตั้งตลอดเวลา พร้อมยืนยันว่าหากถึงเวลา 17.00น.ผู้ลงทะเบียนได้แสดงตนในบริเวณที่เลือกตั้งแล้ว สนง.กกต.เขตทั้ง 6 แห่ง จะจัดให้ได้ใช้สิทธิทุกคน.

#เลือกตั้ง #ส.ส. #เทศบาลเมืองท่าโขลง #ปทุมธานี