ปทุมธานีแล้งหนักบิ๊กแจ๊สนำโป๊ะรถแม็คโครเร่งช่วยชาวบ้านคลองแปด

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่สะพานข้ามคลองระบาดน้ำที่แปด หมู่ 7 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ. ปทุมธานี , นายเสวก ประเสริฐสุข นายก อบต.เชียงรากใหญ่ และทีมคนรักปทุม ได้นำโป๊ะรถแม็คโคร ลงคลองระบายน้ำที่แปด เพื่อขุดลอกคลองช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากต้องเผชิญภัยแล้งมานาน 6 เดือน

สภาพบริเวณหมู่ 7 และหมู่ 8 7 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี น้ำแห้งทำให้หญ้าขึ้นเยอะกีดขวางทางน้ำ ชาวบ้านจึงได้ประสาน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และทีมคนรักปทุม เพื่อช่วยเหลือขุดคลองเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวน

ด้าน นายสามารถ เกษมสุข ชาวเกษตรตำบลบึงชำอ้อ กล่าวว่า เกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้เลี้ยงพืชสวนมาเป็นเวลานาน 6 เดือนแล้ว เนื่องจากน้ำจากชลประทานไหลมาไม่ถึง สภาพคลองมีลักษณะตื้นเขิน ที่ผ่านมามีเครื่องจักรจากทางองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ว่าทำงานล่าช้า สภาพเครื่องจักรเดี๋ยวเสียเดี๋ยวซ่อม วันนี้มีทีมงานคนรักปทุมได้นำโป๊ะรถแม็คโครมาขุดร่องน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านก็ดีใจ เนื่องจากการทำงานลักษณะนี้มีความคล่องตัวมากกว่า ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำได้เร็วขึ้น

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ทีมงานคนรักปทุม ได้เช่ารถโป๊ะแม็คโครมาจำนวน 2 ลำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่ คลอง 9 และคลอง 8 เนื่องจากสภาพคลอง น้ำแห้งขอดชาวบ้านสูบน้ำไปเลี้ยงพืชเกษตรไม่ได้ สภาพลำคลองมีหญ้าขึ้นอยู่เต็มคลองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปล่อยปะละเลยให้อยู่ในสภาพแบบนี้ ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำ ชาวเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใช้อาศัย น้ำในการหล่อเลี้ยงพืชสวน เมื่อโป๊ะแม็คโคร มาในพื้นที่แล้วจะได้ขุดร่องน้ำ เพื่อให้น้ำไหลและชาวเกษตรกรสามารถสูบน้ำไปใช้ได้ เมื่อเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว…