ปทุมธานีน่าวิตกประชาชนแห่ตรวจรายชื่อตกหล่นขอรับสิทธิ์เยี่ยวยาโควิด19ไร้มาตรการ

http://californiawithkids.com/tag/theme-restaurant/ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานธนาคารกรุงไทย และสำนักงานธนาคารออมสิน สาขา รังสิต-นครนายก คลอง 11 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้มีประชาชนจำนวนมากมายื่นขอรับสิทธิ์การเยี่ยวยาจากปัญหาระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน เนื่องจากมีรายชื่อตกหล่นจากการขอรับเงินเยี่ยวยาผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน โดยบริเวณหน้าธนาคารทั้ง 2 แห่งไม่มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19
สอบถามนายกฤษณะ แสนนุช อายุ 29 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป กล่าวว่า ตนเองมีอาชีพรับจ้างทำงานทั่วไปในปทุมธานี เกือบ 10 ปีแล้ว ประกอบกับมีการระบาดของโควิด-19 จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงจากการว่างงานและได้สมัครขอรับเงินเยี่ยวยาจาก www.เราไม่ทิ้งกัน มาถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการเงินเยี่ยวยาแต่อย่างไร จนมากระทั้งมีข้อความส่งมายังมือถือของตนว่า เลขบัตร8290 โปรดแสดงหลักฐานต่อผู้พิทักษ์ ธนาคารกรุงไทย เพื่อทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่ 29 พ.ค.63 นี้ ตนรีบมายื่นทบทวนสิทธิ์ของตนที่จะได้รับจากการเยี่ยวยาจากภาครัฐผ่านธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง11 ซึ่งก็มีประชาชนมารอคิวเพื่อยื่นเสกสารขอรับเงินเยี่ยวยาเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้า ตนจึงอย่างฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยแก้ไขระบบการเยี่ยวยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องด้วยผู้ประสบปัญหาจาก โควิด-19 นั้น มีจำนวนมากเพราะกว่าจะได้รับเงินเยี่ยวยาก็หลายขั้นตอนแล้วและยังมีการตกหล่นของรายชื่ออีกจำนวนไม่น้อย
ด้าน น.ส.อุไรวรรณ อยู่กล่ำ อาชีพรับจ้าง อายุ 29ปี กล่าวว่า ตนได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดจากโควิด19 เนื่องจากงานประจำที่ทำอยู่ได้มีรายได้ที่ลดน้อยลง ตนและสามีจึงมายื่นกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านทาง ธนาคารออมสิน สาขา รังสิต-นครนายก คลอง10 ธัญบุรี เพื่อนำไปลงทุนค้าขายเป็นรายได้เสริม และนำมาใช้จ่ายในครอบครัว ก่อนหน้านี้ตนได้สมัครขอรับเงินเยี่ยวยาจาก www.เราไม่ทิ้งกัน แต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่อย่างใด จึงขอวอนให้ภาครัฐช่วยเหลือโดยการอนุมัติด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนี้ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึงด้วยเพราะทุกวันนี้เหมือนถูกทอดทิ้งจากภาครัฐและยังไม่ได้รับกาเยี่ยวยา…