ปชช.ร่วมมุทิตาพระราชวรเมธาจารย์วันเกิด56ปีพร้อมฉลองมอบใบตราตั้ง6เจ้าอาวาสฝ่ายธรรมยุต

isotretinoin no prescription needed 20mg เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานมอบใบตราตั้ง แด่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส จำนวน 6 รูปในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพิธีทำบุญวันเกิดอายุวัฒนามงคล 56 ปี พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ มีประชาชนมาร่วมมุทิตาจิตจำนวนมาก
บรรยากาศในพิธี มอบใบตราตั้ง แด่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส จำนวน 6 รูป ประกอบด้วย 1.พระครูไพฐูลย์ศีลวัฒน์ สีลวฑฺโฒ อายุ 58 พรรษา 38 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณจินดาราม, 2.พระครูสังฆรักษ์ชาตรี อภโย อายุ 46 พรรษา 26 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามัคคิยาราม, 3.พระปลัดรังสรรค์ นิพภโย อายุ 42 พรรษา 7 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสำแล, 4.พระสมุห์ธนิก อภิธนิโก อายุ 38 พรรษา 10 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปทุมทอง, 5.พระใบฎีกาเดชา กุสสจิตตฺโต อายุ 47 พรรษา 27 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม, 6.พระสมัย อิณมุตฺโต อายุ 48 พรรษา 24 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับทิมแดง โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะวันคล้ายวันเกิด พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 56 ปี โดยมีศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมากมาย

พระราชวรเมธาจารย์ หรือ พระอาจารย์วิชาญ ถิรสิโล ปัจจุบันครบอายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ได้ชักชวนคณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันบูรณะพัฒนาปฏิสังขรณ์วัดมีความเจริญเรื่อยมา จนวัดโบสถ์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปปั้นหลวงพ่อโตพรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และหลวงพ่อพุทธโสธร องค์โตที่ได้ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่แม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นพระราชวรเมธาจารย์ได้ริเริ่มสร้างประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา การสาธารณสุข และสังคม ท่านเป็นพระเถระที่มีความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนา เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ คติธรรม ข้อคิดเตือนใจที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรม เข้าถึงศีล สมาธิและปัญญา ให้เป็นคนดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีศิษยานุศิษย์เปิดโรงทานอาหารคาวหวานและน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ได้ร่วมรับประทาน และมีน.ส.ภัทรวรินทร์ ศรีชัย อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้นำทีมนักเรียนจิตอาสากว่า 10 คน ร่วมเก็บขยะทำความสะอาดภายในบริเวรจัดงาน เนื่องจากทางโรงเรียนได้ความเมตตาจาก พระราชวรเมธาจารย์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้ทุกปี…